Make your own free website on Tripod.com

KRESTANSKE STRANKY

Cemu verime ?

Vitejte
VAROVÁNÍ
Videa
CLANKY
Cemu verime?
LINKY
Knihy
Christliche - Deutch

bible_light.gif

1.
V jednoho Boha,ktery je vecny a ktery predstavuje tri osoby sobe si rovne ve vsech svych charakterech. Buh Otec, Buh Syn-Pan Jezis Kristus, Buh-Duch Svaty.
Genesis 1:26; 3:22; 11:7
Izajas 7:14; 9:6
Zalmy 2:7; 104:30
Matous 3:16,17; 28:19

2.
Cela Bible svata, Strary zakon a Novy zakon, jsou inspirovany Slovem Bozim. Bible je slozena ze 66 knih (39 knih ve Starem zakone a 27 knih v Novem zakone). Je praci vice nez 40 autoru, kteri zili v rozmezi obdobi 1600 let a kteri predstavovali verici ze vsech socialnich vrstev.
2 Timoteovi 3:16

3.
Pan Jezis Kristus, coby druha Bozi osoba, sestoupil z nebe, narodil se z Panny Marie, stal se clovekem, ackoliv zustal i 100% Bohem, zil zivot bez jedineho hrichu, byl za nas hrisniky ukrizovan, zemrel, ale po 3 dnech vstal z mrtvych a vstoupil na nebesa.
Jan 1:1,2; 1:14; 8:58; 20:11-17
1 Timoteovi 3:16
Zidum 2:14-17
Izajas 7:14; 9:6,7
Rimanum 4:25; 5:8
2 Korintskym 5:15
1 Petr 2:11-25
Job 19:25-27

4.
Spasy lze dosahnout jedine skrze VIRU v Pana Jezise Krista, a ne skrze zadne skutky, protoze je zalozena pouze na Bozim milosrdenstvi. Spasu nelze nikdy ztratit.
Efezskym 1:13,14; 2:8,9
Galatskym 2:16,21; 3:2-10
Rimanum 8:1; 8:31-39; 10:9

5.
Prava cirkev Kristova se sklada jedine ze vsech znovu-zrozenych opravdovych vericich, kde Pan jezis kristus je hlavou a je v nebi, a Duch svaty je jeho jedinym pravoplatnym zastupcem zde na zemi.
1 Korintskym 1:2; 10:32; 12:13;
Galatskym 1:2
Filipskym 1:1
Rimanum 3:9
Jan 14:16-17; 16:7-11

6.
Verime v rozdil mezi Izraelskym narodem a cirkvi tak, jak byl stanoven Bohem skrze jeho smlouvy s Abrahamem, Izakem a Jakubem.
Genesis 12:1-4; 13:14-17; 15:1-7; 17:1-8

7.
V rozdeleni Bible svate na casove useky (dispensace) tak, jak v nich Buh nakladal s lidmi a jak se jim postupne daval najevo s tim, ze Pan Jezis Kristus byl a zustava poslednim zvestovanim Boha lidem.
Efezskym 2:7; 3:5
Zidum 1:1-3
Jan 1:17
Matous 5:21-22
2 Korintskym 3:11
Zidum 7:11-12

8.
V nahly, zcela neocekavany a prekvapivy prichod Pana Jezise Krista pro sve (tedy celou cirkev)- vytrzeni (nanebevzeti)cirkve - dale pak v 7 let souzeni lidi na zemi, v tisicilete kralovstvi Krista zde na zemi, posledni soud a vecne pokracovani Kralovstvi Boziho v novem nebi a zemi.
1 Korintskym 15:51-58
1 Tesalonskym 4:13-18
Jeremjas 30:1-10; 23:3-6
Daniel 2:35-45; 9:26,27
Matous 24:15-31
Zjeveni kapitoly 6-18; 19:11-16; 20:11-15; 21:1-8
Izajas 9:6,7, kapitoly 11,12; 42:4; 66:22
Zacharjas 2:10,11; 14:1-9
2 Petr 3:13