Make your own free website on Tripod.com

KRESTANSKE STRANKY

Ruzenec
Vitejte
VAROVÁNÍ
Videa
CLANKY
Cemu verime?
LINKY
Knihy
Christliche - Deutch

ruzenec.jpg

Neopakujte bezmyšlenkovitě modlitbu jako nerozumní lidé, kteří si myslí, že Boha umluví a on je vyslyší.
Matouš 6:7
 
 
Jak a ke komu se mame modlit?
 
Matouš 6:6  "Když se chceš modlit, jdi domů, zavři za sebou dveře a modli se ke svému Otci, který je tam s tebou. A On, který vidí i to, co je skryto, tě vyslyší."
 
Lukáš 6:12  "V těch dnech vystoupil Ježíš na horu, aby se modlil. Celou noc hovořil s Bohem."
 

1.list Timoteovi 2:1 "Předně pamatuj na to, abyste v modlitbách prosili za své bližní a děkovali za vše, co Bůh pro ně učinil."

 1.list Timoteovi 2:5 "Je totiž jenom jeden Bůh pro všechny lidi a jednom jeden, který Boha a lidi navzájem spojuje, člověk Ježíš Kristus."

Židům 7:25 "Proto přináší dokonalé spasení těm, kteří jeho (Krista) prostřednictvím přicházejí k Bohu. Je stále připraven zasáhnout v jejich prospěch.?"

1.list Janův 2:1-2 "Přátelé, chci vám zdůraznit, abyste nezůstávali v hříchu. Jestliže však někdo zhřeší, má u Boha Obhájce - Ježíše Krista. On, jediný bez hříchu, byl potrestán na našem místě, a proto viny naše i celého světa mohou být odpuštěny."

Efezským 3:12 Když před něj předstupujeme ve společenství s Kristem, můžeme tak činit bez zábran a strachu.

Lukáš 6:12  "V těch dnech vystoupil Ježíš na horu, aby se modlil. Celou noc hovořil s Bohem."

Jan 16:24  "Znovu vás vyzývám, abyste se ve svých modlitbách k Otci na mne odvolávali a On vás vyslyší. Proste, Bůh vás obdaruje a vaše radost bude plná."

Efezským 5:20 Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a za všechno děkujte Bohu Otci, jak to činil Ježíš Kristus, náš Pán.