Make your own free website on Tripod.com

KRESTANSKE STRANKY

Vitejte
VAROVÁNÍ
Videa
CLANKY
Cemu verime?
LINKY
Knihy
Christliche - Deutch
Falešní kazatelé, falešní učitelé 
a dalsi duchovni a nabozenske podvody
 

Matouš 7:15 

Mějte se na pozoru před falešnými náboženskými učiteli, kteří přicházejí v masce neškodné ovce, ale ve skutečnosti jsou jako lační vlci.

2. Petrův 2:1-3

 V Božím lidu se vyskytli i lživí proroci, jako se objeví i mezi vámi lživí učitelé. Vymyslí různé bludné nauky o Bohu. Dokonce budou zapírat Pána, který je vykoupil, ale tím na sebe přivodí rychlý a hrozný pád. Mnoho lidí se dá strhnout jejich zhoubným učením a tím zhanobí cestu pravdy. Ve své hrabivosti vám budou namlouvat různé výmysly, aby z vás těžili. Ale soud je jim v patách a jejich zkáza je blízká. 

Galatským 1:6-7 

 Jsem překvapen, bratři, jak rychle jste se nechali svést k následování falešného evangelia. Pamatujte si, že není jiná cesta k věčnému životu než ta, kterou nám otevřel Kristus. Nedejte se mýlit těmi, kdo se snaží jeho učení - jak jsme vám ho kázali - všelijak překrucovat. Kdo to činí, ať je na věky zavržen.

2. list Korintským 11:14 

 "Není se tomu ovšem co divit, vždyť i sám satan na sebe často bere andělskou podobu."

                                         Galatskym 1:6-9                                               

Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!  Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!

 

Falesni kazatele:

Kenneth Copeland

Jesse Duplantis

Kenneth Hagin

Benny Hinn

Joece Meyer

Joel Osteen

Robert Schuller

Rick Warren

Ellen G. Whitova

Helena Blavatska

Brennan Manning

Creflo Dollar

Gwen Shamblin

Marilyn Hickey

Norman Vincent Peale

Paul and Jan Crouch

Rick Joyner

Robert Schuller

Robert Tilton

T.D. Jakes

Frederick K.C. Price

Jose Luis de Jesus Miranda

 

Nabozenske spolky a organizace
s falesnym nebiblickym ucenim:
(anglicky)

INDEX 

Apologetics Research

http://forgottenword.org/false.html

Watchman Fellowship

Falesne nabozenstvi 

Seznam kultu a náboženskych sekt ( anglicky)

www.false-teachers.com

ApostasyWatch! www.apostasywatch.com

False Preachers / Teachers:  http://forgottenword.org/false.html

         Walter Martin's Religious InfoNet:   www.waltermartin.com

Apologetics Coordination Team (ACT) : http://www.deceptioninthechurch.com/index.html

 
New Age - Reiki - Joga
 
                                                           Pro katolíky   Od tradice k pravde